Mianowanie nauczycieli

2013-09-12 13:04

Mariusz Kucewicz wicestarosta łosicki wręczył  11 września br. nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łosicki Akt nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego . W wręczeniu aktu udział wzięli także Wanda Frączek – Przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Leszek Szyc – kierownik PZEAS.

Akt awansu z rąk Wicestarosty Łosickiego otrzymali:

Monika Piechowicz-Pura i Katarzyna Kobylińska-Chryć z Zespołu Szkół Nr 1

Mariola Romaniuk z Zespołu Szkół Nr 2

Daniel Lipiński z Zespołu Szkół Nr 3

Elżbieta Hryniewicz z Zespółu Placówek Oświatowo-Wychowawczych

Anna Dziuban-Parol z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Serdecznie gratulujemy !!!

Wróć