Dożynki Diecezjalne Sarnaki 2013

2013-09-09 12:11

W sobotę 7 września w parafii pw. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach odbyły się dożynki diecezjalne Diecezji Drohiczyńskiej.

 Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, celebrowana przez przybyłego na zaproszenie biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza,  przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia ks. abp Zygmunta Zimowskiego, który dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych, ziarna siewnego oraz chleba, którym uczestnicy mszy dzielili się między sobą. Podczas dożynek bp Antoni Dydycz odznaczył Medalem Zasługi Diecezji Drohiczyńskiej 31 osób. Natomiast abp. Zimowskiemu przekazał replikę krzyża papieskiego, jaki znajdował się przy ołtarzu podczas wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie.

Po Eucharystii w uroczystym korowodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą OSP w Łomazach delegacje wieńcowe, rolnicy, parlamentarzyści,  władze samorządowe, służby mundurowe, reprezentacje instytucji oraz wszyscy zebrani udali się na plac gminny przy ul. 3 Maja, gdzie uczestniczyli w biesiadowaniu z zespołami występującymi na scenie.

 

            Wystąpienie Starosty Łosickiego na Dożynkach Diecezjalnych:

„Przewielebni Ekscelencje, Księża Biskupi, Drodzy Duchowni, przedstawiciele najwyższych władz: parlamentarnych, państwowych, samorządowe służby oraz rolnicy i wszyscy zebrani na dzisiejszej uroczystości dożynkowej.

            Dożynki diecezjalne Diecezji Drohiczyńskiej w dniu 7 września 2013 roku w Sarnakach wpisują się w wiekową, staropolską dziękczynną tradycję – podziękowania Stwórcy i ludziom za zebrane plony. Dbałość i podlaskie przywiązanie do ziemi, spowodowały, ze rolnictwo nasze przeszło zwycięsko, liberalne przemiany gospodarcze w Polsce. Na Podlasiu każdy skrawek ziemi jest dobrze zagospodarowany. Chleb dożynkowy wytworzony ciężką pracą naszych rolników jest gwarantem tożsamości narodowej Polaków.

W imieniu Władz powiatu w tym uroczym dniu składam wszystkim rolnikom serdeczne podziękowania za ich trud oraz życzenia jak najlepszych przyszłorocznych plonów.

Dziękuję Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu z Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Watykanie za Eucharystię Świętą, za homilię i uświetnienie swoją obecnością naszej uroczystości.

Dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dydyczowi za Mszę Świętą, za lokalizację dożynek diecezjalnych w naszym powiecie. Dziękuję za ojcowską patriotyczną współpracę z samorządami w rozwiązywaniu problemów gospodarczych całego regionu. Za nadanie dożynkom diecezjalnym święta ponadnarodowego, po przez uczestnictwo przedstawicieli Watykanu. Dziękuję Księdzu Prałatowi Andrzejowi Jakubiczowi- Dziekanowi Sarnackiemu za niezwykłą aktywność kapłańską, której efektem są dożynki w Sarnakach, jak również powstająca nowa świątynia – czwarta z kolei w naszym powiecie w ostatnim dwudziestoleciu. Jest to wielkie osiągnięcie naszej podlaskiej prowincji. Dziękuję wszystkim przybyłym Kapłanom na dzisiejsze święto plonów Diecezji Drohiczyńskiej.

Dziękuję parlamentarzystom z Mazowsza: Senatorowi Waldemarowi Krasce, Henrykowi Górskiemu, Markowi Sawickiemu oraz Posłowi Krzysztofowi Borkowskiemu związanemu z powiatem łosickim, wieloletnią współpracą. Dziękuję Pani Minister Zofii Krzyżanowskiej za udział w naszej uroczystości i znalezieniu cennego czasu dla naszych rolników. Dziękuję Pani Marszałek Ewie Orzełowskiej, szczególnie zaangażowanej w ratowanie całej kultury sakralnej w naszym powiecie. Pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego otrzymały, prawie wszystkie kościoły. Dziękuję za przybycie parlamentarzystom woj. podlaskiego. Dziękuję Starostom Dożynek z Klimczyc Janowi Jaszczukowi z Żoną. Dziękuję samorządowcom: Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Radnym z całej Diecezji, którzy przybyli na dzisiejsze uroczystości. Dziękuje Wójtowi Gminy Sarnaki Andrzejowi Lipce i jego współpracownikom za dźwiganie głównego ciężaru organizacji dożynek (Gminnemu Ośrodkowi Kultury, szkole, Nadleśnictwu Sarnaki z Nadleśniczym Sławomirem Trąbką). Ogromną pracę wykonali strażacy z OSP z Gminy Sarnaki, którym również bardzo dziękuję. Dziękuję delegacjom wieńcowym, sponsorom, zespołom, służbom
i wszystkim gościom. Dziękuję przedsiębiorcy z Łosic, Waldemarowi Kosieradzkiemu, który był pomysłodawcą wielu scen na kolejnych już dożynkach.

Szczęść Boże Wszystkim uczestnikom dożynek

 

Wróć