XVLII opłatkowa Sesja Rady Powiatu Łosickiego

2009-12-22 08:42

XVLII Opłatkowa Sesja Rady Powiatu Łosickiego
z udziałem
Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza


         W poniedziałek 21 grudnia o godzinie 14.00 miała miejsce Uroczysta Sesja Opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego, której gościem honorowym był Jego Ekscelencja Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Wśród gości zaproszonych obecni również byli: Poseł RP Stanisława Prządka, Poseł RP - Krzysztof Borkowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dr Tomasz Skrzyczyński, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach - Ewa Orzełowska, radni powiatu I, II i III kadencji, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice - Janusz Kobyliński, wójtowie, przewodniczący rad, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, duchowieństwo, przedstawiciele związków i stowarzyszeń, przedsiębiorcy jak również przedstawiciele prasy lokalnej.

         Zbliżający się wielki dzień Bożego Narodzenia oraz sytuacja w powiecie rodzą optymizm i nadzieję na bardziej efektywną naszą służbę publiczną. Dziękuję ks. Biskupowi za patronat i modlitwę o pomyślną realizację naszych zamierzeń, o którą zwracałem się przed dwoma laty. Życzę wszystkim obecnym miłości, pojednania i wiele łask Bożych, jakie niesie narodzenie Chrystusa - stwierdził Starosta Łosicki - Czesław Giziński.

         Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła powiatowemu spotkaniu wigilijnemu, na zakończenie którego zebrani podzielili się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Rolę gospodarzy pełnili Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego - Franciszek Hornowski i Starosta Łosicki - Czesław Giziński, którzy wszystkim przybyłym złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Słowo Boże wygłosił Ks. Dziekan Andrzej Jakubowicz, po czym w bożonarodzeniowy nastrój wprowadził zebranych występ chóru śpiewaczego z Sarnak pod batutą Tadeusza Gosia.

I.K.

Wróć