Mazowieckie Barwy Wolontariatu

2013-08-22 10:51

Marszałek Województwa Mazowieckiego objął honorowym patronatem konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Wolontariat to piękna idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Albert Einstein powiedział kiedyś: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze - ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego.

 

Wróć