(Nie) Bezpieczne żniwa!

2013-07-30 18:28

(Nie)  Bezpieczne żniwa !

Obsługa wielu typów narzędzi i maszyn wiąże się z dużymi zagrożeniami wypadkowymi. W czasie dokonywania napraw czy przeglądów, osłony wszelkich przekładni (pasowo - klinowych, łańcuchowych oraz wałów przegubowo -teleskopowych) muszą być założone przed rozpoczęciem ich eksploatacji. Aby bezpiecznie użytkować maszyny stosowane podczas letnich prac polowych, trzeba pamiętać o dużym zagrożeniu wypadkowym wiążącym się z niewłaściwą obsługą tych maszyn.

 

Szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze:

 

● sieczkarni zbierających i kosiarek rotacyjnych – ze względu na możliwość oderwania się noża lub bijaka bądź odrzucenia kamienia i rażenia nimi osób przebywających w pobliżu. Ostre krawędzie noży zespołów tnących nożycowych, rotacyjnych oraz bębnów rozdrabniających grożą poważnymi okaleczeniami,

● przetrząsarko-zgrabiarek, podbieraczy palcowych itp. – elementy sprężyste tych maszyn podczas ostrzenia lub prostowania mogą łatwo pęknąć i okaleczyć osobę wykonującą te czynności.

 

Bezpieczna obsługa kombajnów zbożowych wymaga, aby: 

  • kolektory wydechowe silnika i elementy instalacji elektrycznej często oczyszczać z plew, kurzu, słomy,
  • przewody instalacji elektrycznej w pobliżu ruchomych części sprawdzać i ewentualnie zabezpieczyć przed ocieraniem i uszkodzeniem,
  • pomost  i drabinka wiodąca  na pomost były  systematycznie   oczyszczane, aby zapobiec poślizgowi i upadkom obsługującego kombajn,
  • na pomoście (w kabinie) kombajnu nie przebywały żadne osoby poza operatorem,
  • przed uruchomieniem i jazdą ostrzec sygnałem dźwiękowym osoby przebywające w pobliżu,
  • wszystkie regulacje i czynności obsługowe, których niemożna wykonywać z pomostu operatora, wykonywać przy wyłączonym silniku kombajnu,
  • kombajny były wyposażone w 2 gaśnice o masie min. 2 kg (proszkową i pianową),

 

Bezwzględnie zabronione jest przebywanie pod hederem (przyrządem żniwnym) uniesionym tylko przy użyciu siłownika hydraulicznego. W przypadku konieczności na praw wykonywanych pod hederem należy go dodatkowo zabezpieczyć mocną podporą, najlepiej drewnianym klockiem. Nie przestrzeganie tej  za sady często kończy się śmiercią naprawiającego sprzęt.

 

Bezpieczna obsługa pras do siana i słomy wymaga, aby:

● wszelkie zanieczyszczenia i zapchania w prasie usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika i wyłączonym WOM,

● sznurek (lub siatkę) zakładać po wyłączeniu napędu prasy i wyłączeniu  silnika,

● przy czynnościach obsługowych ramę tylną prasy uniesioną na siłownikach hydraulicznych zabezpieczyć mechaniczną blokadą.

 

TO JEST ZABRONIONE:

  • przebywanie ludzi i zwierząt w pobliżu pracującej prasy z uwagi na możliwość przygniecenia przez ruch ramy tylnej prasy lub stoczenia się beli,
  • praca w luźnej odzieży ze względu na możliwość pochwycenia przez obracające się elementy prasy.

 

UWAGA!

Zabroniona jest praca kombajnem na pochyłościach o spadku przekraczającym 10° , a prasami do słomy przy spadku większym niż 12°.

 

Przed rozpoczęciem

naprawy lub

regulacji maszyny

WYŁĄCZ SILNIK!  

Placówka Terenowa

KRUS  w Łosicach

ul. Kilińskiego 6

08-200 Łosice

tel. 83-357-30-80

losice@krus.gov.pl

Wróć