OGŁOSZENIE

2013-07-09 09:28

Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa

 

 z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 18.06.2013r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 135.2013, udzielająca pozwolenia na przebudowę dróg powiatowych:

 

Nr 2050W Łosice- Hadynów- Krzesk – dr. Nr 2 w msc Olszanka;

 

Nr 2032 W Olszanka – Korczówka – gr. woj. –(Krzywica) w msc. Olszanka;

 

Nr 3666 W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka w msc. Olszanka zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewid. 821, 823, 828,

 

Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6 , pokój 32  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-19-32.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zainteresowane strony (właściciele działek przyległych do wyżej opisanej drogi) mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją.

 

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław  Giziński

Wróć