Dyżury konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług

2013-06-27 12:41

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

 

dla

 

PRZEDSIĘBIORCÓW oraz

OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Informujemy, że w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach 10:00 - 14:00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach przy ul. Narutowicza 6 odbywają się dyżury konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług.

 

UWAGA:

W miesiącu lipcu dyżur konsultanta w drugą środę miesiąca, tj. 10.07.13

W miesiącu sierpniu dyżur konsultanta w trzecią środę miesiąca, tj. 21.08.13

 

Zapisy na konsultacje odbywają się pod numerem 797 384 077

lub drogą elektroniczną aneta.michowiecka.pkksu@gmail.com

 

Zakres usług oferowanych przez PK KSU jest każdorazowo dopasowany do zdiagnozowanego problemu biznesowego klienta i jego potrzeb.

 

PK KSU świadczy:

 

  • usługi informacyjne-bezpłatne
  • usługi doradcze - dofinansowane w 90% ze środków UE i budżetu państwa

 

Więcej informacji nt. zakresu oraz zasad korzystania z usług oferowanych przez PK KSU znajdą Państwo na stronie www.triada-chelm.pl w zakładce Projekty w trakcie realizacji/Punkt Konsultacyjny KSU.

 

Bezpłatne usługi informacyjne obejmują m.in.:

 

  • administracyjno- prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • możliwości uzyskania finansowania z różnych źródeł,
  • prawo ochrony konkurencji, ochrona własności intelektualnej,
  • systemy jakości ISO 9001 i HACCP,
  • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
  • korzystanie z  bazy CEIDG i platformy ePUAP,
  • pomoc w doborze i nawiązaniu współpracy z odpowiednimi usługodawcami usług specjalistycznych.

 

Zachęcamy do zapisywania się na konsultacje !!!

797 384 077

 

Projekt realizowany ze środków UE w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.        

Wróć