OGŁOSZENIE

2013-05-31 14:27

O G Ł O S Z EN I E

            Starosta Łosicki ogłasza o wydaniu postanowienia z dn.17 maja 2013 r.  GKN.6832.1.2013 dotyczącego wszczęcia postępowania scaleniowego na części obrębu Hołowczyce gm. Sarnaki o pow.304,98 ha. Postanowienie to zostało odczytane na zebraniu uczestników scalenia we wsi Hołowczyce w dniu 26 maja 2013 r. i w ciągu 14 dni od tej daty jest wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sarnaki oraz we wsiach Hołowczyce Stare i Hołowczyce Nowe.

 

Wróć