OGŁOSZENIE

2013-05-28 08:41

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /jednolity tekst Dz. U. z 2013r.  poz.267/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 15.05.2013r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg powiatowych:

-  Nr 2050W Łosice – Hadynów – Krzesk – dr. Nr 2 w msc. Olszanka

-  Nr 2032 W Olszanka – Korczówka – gr. woj. –(Krzewica) w msc. Olszanka

- Nr 3666 W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka w msc. Olszanka , na działkach oznaczonych nr ewid. 821, 823, 828.

               W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6 , pokój 32  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-19-32.

Wróć