I Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu

2013-05-28 08:37

I Przegląd zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu

Serpelice 2013

 

Organizator :

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu      

ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn, Tel/fax. (85)6557706; 517396270

biuro@tygieldolinybugu.pl

 

Cele :

  1. Popularyzacja pieśni ludowych Doliny Bugu.
  2. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów.
  3. Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji śpiewu ludowego i muzyki.
  4. Pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej wzorców dzieciom i młodzieży.
  5. Integracja środowisk animatorów folkloru.

 

Termin i miejsce:

13.07.20113r., godz. 14.00, plac nad Bugiem, Serpelice, gmina Sarnaki

 

Warunki uczestnictwa:

Zespół, twórca zobowiązany jest do przygotowania 20 minutowego programu muzycznego. Liczy się kolejność zgłoszeń.  Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie załączonej do regulaminu karty zgłoszeń, zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10 czerwca 2013r. na adres:

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bug”

ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn, Tel/fax. (85)6557706;

biuro@tygieldolinybugu.pl

 

 Jury:

prezentacje zespołów oceniać będzie fachowa komisja powołana przez organizatorów, od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

 

Kryteria oceny:

interpretacja utworów, sposób prezentacji na scenie, ogólny wyraz artystyczny.

 

Organizator zapewnia:

nagłośnienie, oświetlenie, kompetentne jury, nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników, poczęstunek, dobrą zabawę

 

Przepisy końcowe:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w I Przeglądzie zespołów pieśni ludowych Doliny Bugu Serpelice 2013 są zobowiązani do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Organizatora w zakładce aktualności. Uczestnicy przystępujący do przeglądu wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych personalnych.

Wszystkie kwestie sporne wyłącznie rozstrzyga organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.

 

ORGANIZATORZY NIE POKRYWAJĄ KOSZTÓW TRANSPORTU

 Dodatkowe informacje: (85)6557706; biuro@tygieldolinybugu.pl

 

Wróć