Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w Powiecie Łosickim 23-24 maja

2013-05-23 23:17

W skład konwentu wchodzą starostowie z powiatów z województwa mazowieckiego i prezydenci miast na prawach powiatu. W dniach 23-24 maja br. starostowie województwa mazowieckiego spotkali się w Serpelicach. Podczas pierwszego dnia konwentu zaproszeni prelegenci oraz obecni starostowie poruszali tematy: perspektywy wsparcia finansowego inwestycji powiatów w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii, o których mówił Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pan Artur Dąbrowski; aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych na rynku pracy oraz problemy funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych były tematem wystąpienia Mazowieckiego Wicekuratora Mariusza Dobijańskiego i Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Emilii Wojdyła. Plany inwestycyjne dróg krajowych na terenie woj. Mazowieckiego zebrany starostom przedstawił Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Pan Leszek Sekulski. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak przedstawił stan sanitarny zakładów przetwórstwa mięsnego w regionie natomiast Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn omówiła funkcjonowanie powiatowych inspektorów sanitarnych po reformie.

W spotkaniu starostów uczestniczyli Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, który w sowim wystąpieniu poruszał takie kwestie jak wdrożenie ustawy „śmieciowej”, problem starzejącego się społeczeństwa oraz zmiany, jakie za tym zjawiskiem powinny iść w polityce społecznej i zdrowotnej oraz poinformował, że w br. powiaty będą mogły się ubiegać o środki finansowe na tzw. powodziówki.

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska przedstawiła obecny stan prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktualne możliwości skorzystania ze środków unijnych w bieżącym roku.

Drugi dzień konwentu poświęcono na dyskusję oraz podsumowanie spotkania starostów województwa mazowieckiego. Ostatnim punktem konwentu, a zarazem prezentacją dynamicznie rozwijającej się na terenie powiatu łosickiego branży pieczarkarskiej - uczestnicy konwentu zwiedzili największą pieczarkarnię w Nowosielcu.

 

Wróć