Konkurs pn.: „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”

2013-05-20 09:51

1. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łosicach.
2. Inicjatorem jest Komisja Oświaty Rady Powiatu Łosickiego, sprawująca nadzór merytoryczny nad konkursem.
3. Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Łosicki, Pan Czesław Giziński.
4. Patronat  medialny nad Konkursem objęły lokalne media.
5. Konkurs trwa od 20 maja 2013 r. do 15 listopada 2013 r.
6. Konkurs jest adresowany do mieszkańców Powiatu Łosickiego i jego sympatyków.
7. Kategorie konkursu :

 

L.p.

 

Kategoria

 

Proponowana  forma

 

1.

 

Przedszkola i szkoły podstawowe

 

Plakat lub inne formy plastyczne

 

2.

 

Gimnazjum i szkoły średnie 

 

Multimedia (film, slajd), album (do 10 zdjęć)

 

Wspomnienie, opowiadanie

uwzględniające cechy charakterystyczne naszego powiatu

 

3.

 

Otwarta

 

Film promujący

Powiat Łosicki

 8. Celem konkursu jest :

  • promowanie wiedzy o naszym powiecie,
  • zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, sytuacjach i naszych przodkach,
  • ochrona ukształtowanego przez wieki dziedzictwa kulturowego,
  • kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej,
  • budowanie emocjonalnej więzi z regionem.

9. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie zawiera Regulamin Konkursu. 

 

Wróć