Zmiana numerów telefonów!!!

2013-05-14 13:13

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Tadeusz Węglarski

 z numeru 83 357 35 71 na numer 83 357 19 36 

 

Referat Ochrony środowiska Tadeusz Kozos, Barbara Bagłaj 

z numeru 83 357 39 16 na numer 83 357 19 38

 

Referat Ochrony środowiska Stanisław Kordaczuk

z numeru 83 357 34 72 na numer 83 357 19 39

Wróć