„Pomoc i poradnictwo skierowane do konsumentów w społecznościach lokalnych”

2013-03-19 08:13

LOGOFederacja Konsumentów realizuje projekt „Pomoc i poradnictwo skierowane do konsumentów  w społecznościach lokalnych” dofinansowany  ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 Konsument w wieku 60+ jest często przeświadczony o swojej słabszej pozycji na rynku (Badanie konsumentów III wieku, Raport ARC Rynek i Opinia, przygotowany dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2009). Osoby starsze uważają, że wiedzą mało na temat praw, jakie im przysługują w codziennych konsumenckich sytuacjach. Niespełna co dziesiąty badany oceniał swoją wiedzę na ten temat jako dobrą, natomiast ponad połowa respondentów przyznawała, że wie niewiele albo zupełnie nic o prawach, które im przysługują jako konsumentom.

 Z myślą o tej grupie konsumentów przygotowaliśmy ulotkę informacyjną. Jest ona dostępna na naszej stronie pod adresem:

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/download/warto_wiedziec_1.pdf

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/download/warto_wiedziec_2.pdf

 Oczywiście zachęcamy Państwa do korzystania z wydawnictwa w pracy i w kontaktach z konsumentami.

Prezes Federacji Konsumentów
Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Wróć