Uroczyste otwarcie Białego Orlika w Łosicach

2013-02-21 14:37

21 lutego dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi na obiekcie sportowym Biały Orlik przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach.

W uroczystości wzięli udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, starosta łosicki Czesław Giziński, wicestarosta łosicki Mariusz Kucewicz, burmistrz Miasta i Gminy Łosice Janusz Kobyliński, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice Zbigniew Jaszczuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice Marianna Celińska, radni powiatowi i gminni, kierownicy jednostek, kadra pedagogiczna szkoły na czele z panią dyrektor Małgorzatą Węgrzyniak, rodzice i uczniowie szkoły.

 

Podczas części artystycznej przygotowanej przez uczniów szkoły można było zobaczyć talenty aktorskie i wokalne. W kilkuminutowym filmie została przedstawiona historia szkoły od lat powojennych do współczesności, a w szczególności jak dynamicznie rozwijało się zaplecze sportowe szkoły. Na Białym Orliku młodzież zaprezentowała część artystyczną na łyżwach.

 

W trosce o rozwój fizyczny i zdrowotny młodzieży samorządy podjęły się budowy boisk sportowych przy obiektach szkolnych, korzystając z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przez ostatnie dwa lata powstały boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Nr 2 o ogólnym koszcie 344 tys. zł, przy czym dofinansowanie z MSiT wyniosło 171 tys. zł. Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 340 tys. zł, dofinansowanie z MSiT to 100 tys. Kompleks sportowy „Orlik” 2012 Ministerstwo Sportu i Turystyki – 490 tys., Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 333 tys. zł, powiat łosicki 100 tys. zł, Miasto i Gmina Łosice 150 tys. zł. Lodowisko „Biały Orlik” koszt 421 tys. 188 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Powiat Łosicki 93 tys. zł i Miasto i Gmina Łosice 139 tys. zł. 

 

 

Wróć