Uroczyste otwarcie dróg w Powiecie Łosickim

2013-02-19 11:36

W piątek 15 lutego samorządowy z powiatu łosickiego i goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęg, tym samym oficjalnie otwierając dwie zmodernizowane w 2012 roku drogi Bejdy-Szydłówka oraz Szańków. Modernizacja tych dróg była możliwa dzięki środkom pozyskanym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rządowego programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

W uroczystości wzięli udział: wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, dyrektor Zbigniew Śwircz z MAiC, starosta łosicki Czesław Giziński, wicestarosta łosicki Mariusz Kucewicz, burmistrz Miasta i Gminy Łosice Janusz Kobyliński, wójt Gminy Olszynka Jan Parol, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice Zbigniew Jaszczuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice Marianna Celińska, radni powiatowi i gminni, sołtysi, proboszczowie parafii, kierownicy jednostek oraz przedstawiciele biznesu.

 

Po symbolicznym otwarciu drogi w Dawidach w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie mieszkańców z władzami centralnymi i wojewódzkimi. Następnie odbyło się przecięcie wstęgi na drodze w Szańkowie przy firmie East Mushroom zajmującej się produkcją wysokiej jakości pieczarki oraz jej sprzedażą i skupem. Po spotkaniu z przedstawicielami władz, prezes firmy Ryszard Pawluk oprowadził wszystkich po obiekcie.  

 

Wróć