Ogłoszenie

2013-02-05 10:55

Łosice, dnia 30.01.2013 r

 

GKN. 272.1.1.2013

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

 

    Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w terminie do dnia 28 lutego 2013 r  wyceny  nieruchomości opisanych niżej:

1)  nieruchomość   niezabudowana położona  w  Serpelicach, gm  Sarnaki,  oznaczona nr

     dz. 2205/4 o pow. 0,0148 ha oraz nieruchomość  położona Nowa Kornica, gm. Stara

     Kornica, oznaczona nr dz. 501/7 o pow. 0,0208 ha w  celu sprzedaży. Własność –

     Powiat Łosice.

2)  nieruchomość   rolna  położona  w   Zaborzu,   gm. Platerów, oznaczona   nr   dz. 200

     o pow. 1,1470 ha i dz. nr  207 o pow. 0,6873 ha w celu  ustalenia opłat za użytkowanie

     wieczyste. Własność - Skarb Państwa.

 

 

      Oferta pisemna winna być złożona   do   dnia  11.02.2013 r do godz. 1200w siedzibie zamawiającego   - Starostwie Powiatowym  08 – 200  Łosice ul.  Narutowicza 6 - listownie  lub  faxem na nr  (083) 357 –19- 88   podając cenę brutto za każde zadanie oddzielnie oraz całość opracowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  ( 83) 357 19 15 w dni robocze

w godz. od 730 – 15 30

     Umowa  zostanie  podpisana  z  tym  oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

W imieniu Zamawiającego:

 

.............................................

Wróć