Laptopy i tablety dla szkół

2020-04-17 10:07

W dniu 16 kwietnia 2020 r. Powiat Łosicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 tyś. zł. na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach działania dokonano zakupu  14 laptopów oraz 46 tabletów dla uczniów i nauczycieli którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Wsparciem objęte zostały:

Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach

Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach

Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach

Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w Łosicach

Wysokość dofinansowania z programu „Zdalna szkoła” jest uzależniona od ogólnej liczby uczniów, uczęszczających do szkół na terenie konkretnego samorządu. Powiat Łosicki, zgodnie z przyjętym kryterium, mógł aplikować o dotację w wysokości do 70 tys. zł. uzyskując maksymalną kwotę wsparcia.

Wróć