KOMUNIKAT

2020-03-13 09:19

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

w związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Starostwa Powiatowego, jak również zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa zdecydowałam o wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze interesantów. Namawiam, byście Państwo załatwianie w urzędach spraw, które nie są terminowe, odłożyli w czasie.

Od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania w Starostwie Powiatowym w Łosicach obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub elektronicznym. Prosimy o przychodzenie na konkretną umówioną godzinę.

Prosimy o wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem:

Telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną), przez e-PUAP, e-mail: powiat@losice.pl.

W przypadku sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się prosimy o pozostawienie dokumentów w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku.

Referat Komunikacji

  • sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10
  • sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami – 83 357 19 13

Informuję, iż w przypadku klientów zagrożonych karami za niedokonanie
w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju istnieje możliwość wyłączenia z tych kar z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

Przypominamy, że zgłoszenia nabycia pojazdu oraz zbycia pojazdu można dokonać przez Internet na stronie: www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  • umawianie wizyt - 83 357 19 23 oraz 83 357 19 17

 

Przypominamy, że wnioski dostępne są na stronie internetowej Starostwa. Wypełnione wnioski można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: geodezja@losice.pl

Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  • umawianie wizyt - 83 357 19 33 oraz 83 357 19 32

Przypominamy, że wnioski dostępne są na stronie internetowej Starostwa. Wypełnione wnioski można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: budownictwo@losice.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej www.pcpr.losice.pl

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem:

https://portalsow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow

Kontakt telefonicznytel. 83 359 05 51, 83 357 19 40

e-mail: kontak@pcpr.losice.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY

Informacje dla osób bezrobotnych, pracodawców i klientów Urzędu dostępne są na stronie internetowej Urzędu: losice.praca.gov.pl

Kontakt telefoniczny: sekretariat 83 357 19 67

e-mail: walo@praca.gov.pl

 

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady – w nagłych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 83 357 19 35 lub mailowy pod adresem: pomocprawna@losice.pl

Zachęcam do zaglądania na witrynę internetową powiat.losice.pl. Będziemy tam publikować informacje i oficjalne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji. Proszę także, byście Państwo czerpali informacje z oficjalnych źródeł: stron Głównej Inspekcji Sanitarnej (gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (mz.gov.pl).

Zastosowanie się do zaleceń, które mają na celu nie tylko ochronę nas samych i najbliższych przed zarażeniem koronawirusem, ale także przeciwdziałanie jego rozprzestrzenianiu się w naszej społeczności, będzie wyrazem troski, empatii i odpowiedzialności za nas samych, nasze rodziny i współmieszkańców naszego powiatu i kraju.

Liczę na Państwa zrozumienie i współpracę.

 

Z poważaniem,

/-/ Katarzyna Klimiuk

Starosta Powiatu Łosickiego

 

Wróć