OGŁOSZENIE

2013-01-17 12:00

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 11.01.2013r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę mostu w km 5+863 i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej  Nr 2044W od drogi Nr 698 – Niemojki – Łysów- Dąbrowa- Korczew w msc. Niemojki, na działce oznaczonej nr ewid. 775, 330, 975/2, 492/1, 1307, 1371, 195, 506/1.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6 , pokój 32, 33  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357 19 32

Wróć