Zaprezentuj swój obiekt turystyczny w przewodniku.

2020-03-11 08:59

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu" zaprasza do aktualizacji danych lub zaprezentowania swojego obiektu hotelowego, restauracyjnego, gastronomicznego itp. w naszym przewodniku. Prezentacja jest bezpłatna wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączyć zdjęcia obiektu i wysłać do 31 marca br. Folder dotyczy obiektów z naszego terenu, czyli z obrębu 25 gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. Dokumenty dostępne są również na naszej stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl oraz portalu społecznościowym. 

Wróć