Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

2020-03-10 10:04

W związku z potwierdzeniem przypadków zarażenia koronawirusem 2019-nCoV na terenie województwa mazowieckiego Starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna KLIMIUK zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas posiedzenia Zespołu zapoznano ze stanem gotowości powiatowych służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych powiatu do ewentualnych działań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łosicach utrzymuje stały kontakt ze służbami medycznymi oraz sanitarnymi województwa i na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Szpitale specjalistyczne posiadają gotowe procedury na wypadek wystąpienia zachorowań w województwie mazowieckim i są gotowe przyjąć pacjentów z terenu powiatu łosickiego.

Mieszkańców powiatu łosickiego prosimy o przestrzeganie zasad profilaktyki.

Wirus jest wrażliwy na działanie powszechnie dostępnych środków myjących i dezynfekcyjnych. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. Okres inkubacji wirusa wynosi od 1- 14 dni (najczęściej jest to od 3 do 5 dni)

Główne objawy zarażenia to: gorączka powyżej 38 C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem.

W przypadku kontaktu z osobą chorą oraz gdy wróciliśmy z terenów o dużym nasileniu zachorowań, to po wystąpieniu w.w objawów należy natychmiast powiadomić inspekcje sanitarną oraz udać się bezpośrednio do szpitala zakaźnego, bądź wezwać karetkę pogotowia.

Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie koronawirusa :

- Postępowanie dla podróżnych https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

- Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem https://gis.gov.pl/…/zasady-postepowania-z-osobami-podejrz…/

W posiedzeniu udział wzięli m.in Starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna KLIMIUK, Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Roman KASPROWICZ, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łosicach Grażyna KASPROWICZ, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach Grażyna Podlipniak – Sobczyńska.

W posiedzenie również wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowych Policji, Straży Pożarnej, Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach oraz Wojtkowie gmin Olszanka, Platerów, Sarnaki oraz przedstawiciele Wójta z Huszlewa i Starej Kornicy.

Wróć