Bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy

2020-03-03 08:28

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach („MEDYK”) zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej:

BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Opiekun medyczny - (KWALIFIKACJA: Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) (nie jest wymagane wykształcenie średnie)

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY dzięki, któremu:

  • zdobędziesz nowy zawód
  • uzupełnisz swoje wykształcenie
  • udoskonalisz swoje umiejętności
  • rozwiniesz swoją ścieżkę kariery zawodowej

bez wykształcenia średniego 

W kwalifikacyjnym kursie zawodowym mogą uczestniczyć osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat) bez względu na wykształcenie: gimnazjum, szkoła podstawowa, zawodowa, średnia, wyższa.

OPIEKUN MEDYCZNY

KSZTAŁCENIE W SYSTEMIE ZAOCZNYM

KWALIFIKACJA Z.04. - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

(czas trwania - 1 rok)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Opiekun medyczny

Jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.  

Praca: 

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Stawiamy na wysokie standardy kształcenia i nowoczesność, dbamy o przekazywanie swoim uczniom i słuchaczom rzetelnej, wciąż uaktualnianej wiedzy. Oferowane przez nas różnego rodzaju formy kursowe pozwalają  na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

 

REKRUTACJA TRWA

ZAPRASZAMY !!!

Wróć