Organizacje pozarządowe - konkursy ofert

2020-02-28 16:34

W zakładce Organizacje pozarządowe > Konkursy ofert pojawiły się dwa nowe ogłoszenia:

  • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
  • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Wróć