Spotkanie starosty z dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej

2020-02-28 14:32

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Łosickiego Katarzyny KLIMIUK z dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. Broni Tadeusza Buka w Siedlcach z generałem dywizji dr Jarosławem GROMADZIŃSKIM. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Łosicach ponadto uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Łosickiego Stefan IWANOWSKI, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz KUCEWICZ oraz podinspektor ds. spraw obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Roman KASPROWICZ. Podczas spotkania omówiono planowany zakres współpracy powiatu z 18. Dywizją Zmechanizowaną w Siedlcach w zakresie realizacji zadań szkoleniowych pododdziałów Dywizji na terenie powiatu łosickiego, z włączeniem jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do wsparcia przedsięwzięć szkoleniowych wojska z jednoczesnym zaangażowaniem kadry wojskowej do prowadzonych szkoleń obronnych jednostek powiatu w ramach realizacji zadań obronnych przez podmioty układu pozamilitarnego realizującego zadania na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Wróć