Wojsko szkoli się na terenie powiatu łosickiego

2020-02-27 14:31

Dzisiaj Dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka "Żelazna Dywizja" zainaugurowało cykl szkoleń przygotowujących do dowodzenia podległymi oddziałami i pododdziałami z wykorzystaniem infrastruktury nienależącej do wojska. Istotą tego szkolenia jest rozwijanie zdolności do prowadzenia standardowych działań taktycznych w różnych lokalizacjach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tak jakby to miało wyglądać w innych stanach gotowości obronnej państwa. Dzięki przychylności władz gminy Olszanka i powiatu łosickiego stało się to możliwe po bardzo krótkim okresie uzgodnień. Dowództwo 18. DZ dostrzega bardzo przychylne nastawienie do 18. DZ i spraw obronnych w goszczącym nas rejonie. Dowództwo 18. DZ będzie kontynuowało tego rodzaju szkolenia w przyszłości, również w innych lokalizacjach.

Info.prasowa 18 DZ

Wróć