Wsparcie finansowe dla OSP

2020-01-31 11:04

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat udziela pomocy finansowej na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wparcie finansowe gmin/miast, pozwalające na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze i sprzęt oraz remont strażnic.  Mając na względzie rolę jaką odgrywają strażacy-ochotnicy w realizowanych zadaniach na rzecz bezpieczeństwa, ochrony życia, zdrowia i mienia, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu zadania „OSP-2020” oraz MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020”

Wszystkie informacje dotyczące terminów realizacji zadań oraz wzoru wniosków są dostępne na stronie internetowej  https://www.mazovia.pl/bezpieczenstwo/osp/

Informacja: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wróć