Nabór do projektu Aktywny Absolwent

2020-01-31 09:04

Szanowni Państwo,

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych rozpoczął nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent” współfinansowanego  ze środków Państwowego Funduszu Osób  Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt Jest skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie).

 Uczestnikom oferuje się: 

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie  https://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się również telefonicznie nr tel. 22 831 22 71 wew. 255

Informacja: Polski Związek Niewidomych

Wróć