Posiedzenie PZZK

2020-01-14 13:56

W dniu 14.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatu Łosickiego pod kierownictwem Wicestarosty Powiatu Łosickiego Stefana Iwanowskiego w sprawie współdziałania powiatowych służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych powiatu oraz gmin w przypadku wystąpienia ognisk grypy ptaków (HPAI).

W spotkaniu uczestniczyli komendanci KP Policji w Łosicach i KP PSP w Łosicach wraz z pracownikami realizującymi zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor ZDP, Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, Wójtowie gmin: Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki oraz Z- ca Wójta Gminy Stara Kornica.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił sytuację na terenie kraju po wystąpieniu ognisk grypy ptaków (HPAI). Omówił zadania dla powiatowych służb, inspekcji, straży, jednostek samorządu terytorialnego i jednocześnie rekomendując potrzebę dokonania przeglądu planów i procedur w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Kierownicy ww. jednostek referowali stan gotowość do wsparcia działań Powiatowego Lekarza Weterynarii w przypadku wystąpienia ogniska HPAI na terenie powiatu łosickiego oraz że w sytuacji niewystarczających sił i środków powiatu jakie należy uruchomić ze szczebla województwa. Zobowiązano podinspektora ds. obronnych, OC i ZK Starostwa Powiatowego do zaktualizowania powiatowego planu  i procedur w zakresie zwalczania  choroby zakaźnej zwierząt w szczególności zwracając uwagę na potrzebę podejmowania działań w celu szybkiego zwalczania ognisk choroby ze względu, że na terenie powiatu jest zlokalizowanych 150 ferm drobiu w których prowadzony jest chów około 7 000 000 drobiu na I dekadę stycznia oraz chów gospodarczy, który jest prowadzony poza ewidencją Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Wróć