Spotkanie opłatkowe pracowników

2012-12-20 07:52

Przedświąteczny czas to tradycyjnie w naszym kraju okazja do opłatkowych spotkań i wigilii, podczas których reprezentanci różnych środowisk łamiąc się opłatkiem składają sobie życzenia i dzielą wzajemną życzliwością.

 

Ksiądz Biskup Antoni Dydycz w tym roku spotkał się z pracownikami Centrum Administracyjnego. Na spotkaniu Ksiądz Biskup, odnosząc się do odczytanej wcześniej Ewangelii o narodzinach Jezusa, mówi o sensie przeżywanej w świąteczną noc tajemnicy Wcielenia przypominając, że Jezus nadał wartość naszym cierpieniom i wniósł radość w życie każdego z nas. Biskup składa też wszystkim zebranym życzenia wszelkiej pomyślności – najpierw zbiorowo, następnie łamiąc się wcześniej poświęconym opłatkiem.

 

Wróć