Spotkanie opłatkowe w Drohiczynie

2020-01-09 13:03

2 stycznia 2020 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie Starosta Łosicki Katarzyna Klimiuk uczestniczyła w corocznym spotkaniu opłatkowym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli świata kultury, nauki, służby zdrowia, przedsiębiorców oraz mediów.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Wikariusza Generalnego ks. prał. dr. Zbigniewa Rostkowskiego, po którym  Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wykonał koncert kolęd. ks. prof. dr. hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wystąpił z prelekcją „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Do zebranych zwrócił się Bp. Piotr Sawczuk z życzeniami byśmy słuchali Pana Boga i dążyli do prawdy, by dobre słowa wypowiadane w czasie świąt, były osadzone na Bogu i Jego miłości.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii zgromadzeni mieli okazję przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.

Fot. podlasie24.pl

 

Wróć