Budżet Powiatu Łosickiego na 2020 rok uchwalony

2020-01-08 14:47

W poniedziałek, 30 grudnia 2019 r., w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się XXI posiedzenie Rady Powiatu Łosickiego w V kadencji, którego głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Łosickiego na 2020 rok.

W obradach uczestniczyło 14 radnych oraz goście: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy referatów Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz przedstawiciele mediów.

Uchwalenie budżetu na rok 2020 poprzedziła prezentacja Starosty  Łosickiego Katarzyny Klimiuk nt. założeń budżetu oraz odczytanie przez Skarbnika Powiatu Annę Sulińską opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Łosickiego na rok 2020 oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2020-2030.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Łosickiego na 2020 rok w łącznej kwocie 37 125 362 zł., wydatki budżetu Powiatu Łosickiego na 2020 rok w łącznej kwocie 36 610 991 zł., kwota na inwestycje 326 408 zł.

Wróć