Starosta łosicki na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

2020-01-08 11:39

18 grudnia 2019 r. Starosta Łosicki Katarzyna Klimiuk uczestniczyła w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Posiedzeniu przewodniczył Konstanty Radziwiłł – nowo powołany wojewoda mazowiecki.

Podczas spotkania członkowie WRDS zapoznali się z projektem Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020, mieli także możliwość wysłuchania informacji na temat projektu Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2020–2030, dokumentu zawierającego zapisy w zakresie koordynacji działań pozwalających na stałe podnoszenie konkurencyjności Mazowsza oraz zapewnienie dobrobytu jego mieszkańców poprzez zagwarantowanie dostępu do wiedzy, danych i usług.

Fot. www.mazovia.pl

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240).

Pani Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki została powołana w skład Wójewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

Wróć