Szkolenia POADiA i OC

2019-12-18 12:23

            W ramach realizacji zadań Starosty Powiatu Łosickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w zakresie obrony cywilnej w dniach 4-6.12.2019 r. przeprowadzono szkolenie członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

            Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z:

  • zadaniami i obowiązkami osób funkcyjnych Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA);
  • czynnikami rażenia CBRN;
  • pracą na mapach topograficznych z siatka NATO UTM;
  • strefami meteo i formatowaniem meldunków meteo;
  • zasadami opracowania komunikatów CBRN;
  • prognozowaniem skażeń wg normy NATO ATP - 45D.

            Szkolenie miało na celu doskonalenie funkcjonowania POADA w powiecie łosickim, w szczególności w zakresie posługiwania się norma ATP - 45D.

            ATP 45 D – jest procedurą NATO–ską związaną z manualnym sporządzaniem prognoz oraz opracowywaniem właściwych komunikatów do ostrzegania zagrożeniach wojsk i ludności cywilnej zgodnie z metodyką oceny skażeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych.

            CBRN - czynniki masowego rażenia - chemiczne (C), biologiczne (B), radiacyjne i nuklearne (RN) oraz ROTA (uwolnienie materiałów niebezpiecznych np. zdarzenia w zakładach pracy, transporcie).

            Ponadto w dniach 6.12.2019 r. oraz 11.12.2019 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony pracowników Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

            Celem szkolenia było przygotowanie pracowników urzędów do własnej realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, postępowania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych oraz udzielania pierwszej pomocy praktycznej.

            Przekazanie pracownikom określonych zasobów informacji, odpowiednich umiejętności działania, określonych metod i środków umożliwiło osiągniecie pożądanych celów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym.

Wróć