Czytam, bo lubię! – zapowiedź konkursu

2019-11-19 08:22

To tytuł powiatowego konkursu teatralnego, którego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach. Jest on częścią zadania „Ku chwale książki”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Termin zgłoszeń mija 25 listopada.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu łosickiego. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie krótkiego spektaklu (do 15 minut), którego przesłaniem ma być pokazanie wartości z czytania książek.

Komisja przy ocenie występów będzie brała pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, walory edukacyjne przedstawienia, sposób przekazania treści, formę i pomysłowość prezentacji scenicznej, scenografię i kostiumy. Ważna będzie też jakość i profesjonalizm gry aktorskiej, w tym poprawna wymowa oraz dyscyplina czasowa. Celami konkursu są: promowanie czytelnictwa wśród młodego pokolenia oraz zalet z czytania książek, prezentacja talentów dzieci i młodzieży, kształtowanie dobrych nawyków wśród młodych czytelników, integracja dzieci i młodzieży z powiatu łosickiego, wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka animującego kulturę oraz rozszerzenie zakresu usług biblioteki i dostosowanie ich do potrzeb czytelników młodych.

Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na www.biblosice.wordpress.com oraz w biurze projektu: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 4, e-mail: biblosice@interia.pl (autor i koordynator projektu: Łukasz A. Wawryniuk).

Powiatowy Konkurs Teatralny odbędzie się w Sali Widowiskowej Łosickiego Domu Kultury we wtorek, 3 grudnia 2019 r. Konkurs odbywa się w ramach zadania Ku chwale książki, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki.

Info. Organizatora

Wróć