Posiedzenie PZZK

2019-11-14 14:19

12.11.2019 r. odbyło się pod kierownictwem Starosty Powiatu Łosickiego Przewodniczącego PZZK Katarzyny Klimiuk posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego przygotowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu oraz gmin do sezonu zimowego 2019/2020 a także realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z planów zarządzania kryzysowego oraz przygotowania organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli w warunkach sezonowego wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

W posiedzeniu uczestniczyli kierownicy lub przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu oraz gmin.

 

Wróć