Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla KP PSP w Łosicach ze środków WFOŚiGW w Warszawie

2019-11-14 12:05

Zakup nowych ubrań możliwy był dzięki dotacji w kwocie 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup nowych ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla KP PSP w Łosicach”. Łączna wartość projektu wyniosła 34 317,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu zostały zakupione strażakom ubrania specjalne, które wpłyną na bezpieczeństwo funkcjonariuszy biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zakupione ubrania specjalne poprawią również komfort pracy strażaków oraz pozwolą na zachowanie wszystkich zasad BHP.

Wróć