Bezpłatne szkolenia

2019-11-06 12:00

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach bezpłatnego szkolenia. Projektem objętych będzie 240 gmin z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Co oferujemy? W ramach projektu zaplanowane jest wsparcie dla każdego uczestnika poprzez stworzenie mu możliwości wzięcia udziału w proponowanych formach podnoszenia kompetencji:

dla wszystkich uczestników projektu:

Bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes”

opcjonalnie dla chętnych:

Bezpłatne szkolenia dodatkowe do wyboru:

1.1. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

1.2. „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Bezpłatny Wyjazd studyjny

We wszystkich formach wsparcia uczestnikom zapewniamy: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu i materiały dydaktyczne.

W jakich terminach i miejscach odbędą się szkolenia?

Harmonogram szkoleń i wyjazdów studyjnych (miejsca i terminy szkoleń) podawany jest z kilkutygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.opieka.byd.pl. Zapraszamy do śledzenia strony i wybrania odpowiednich terminów w najdogodniejszych lokalizacjach. Jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiednich miejsc, istnieje możliwość wskazania w formularzu zgłoszeniowym miejscowości, w których chcielibyście Państwo uczestniczyć w szkoleniu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w okresie od 1.05.2019 do 30.04.2021.

Kto może być uczestnikiem projektu? W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią dwa warunki:

osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna.

Osoby pochodzące z gmin (zameldowane/zamieszkałe/prowadzące działalność) na terenie, których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego (lista gmina dostępna na stronie www.opieka.byd.pl).

Jak się zgłosić?

By zapisać się na bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie ON-LINE dostępne na stronie www.opieka.byd.pl

W ciągu najpóźniej 3 dni skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektu i przekaże szczegółowe informacje o szkoleniu.

Po zakończeniu udziału w szkoleniu „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” każdy uczestnik projektu może skorzystać również z następujących form wsparcia dla chętnych:

Bezpłatne szkolenia dodatkowe - do wyboru następująca tematyka: „Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 2" lub „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.

Bezpłatny Wyjazd studyjny

W rekrutacji na w/w formy wsparcia pomoże Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 0016/17, e-mail: centrum@byd.pl.

Korzyści dla uczestników:

- nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3

- zdobycie wiedzy nt. możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna

- zapoznanie się z dobrymi praktykami — zwiedzanie żłobków i klubów dziecięcych, spotkania z osobami kierującymi placówkami i personelem

- praktyczne poznanie możliwości przystosowania żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych albo wymagających szczególnej opieki

Biuro Projektu:

Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2 (bud. C, pok. C001) 85-229 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w okresie od 1.05.2019 do 30.04.2021

Wróć