Edukacja finansowa – zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu

2012-12-11 08:20

Edukacja finansowa – zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu

Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych to sytuacja, w której tracą one zdolność do spłaty swoich zobowiązań. Niespłacone kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych, pożyczki i kredyty mieszkaniowe oraz zaciągnięte zobowiązania na spłatę już istniejących długów najczęściej doprowadzają do pętli zadłużenia, a w wielu przypadkach do niewypłacalności kredytobiorcy. Z danych BIK SA wynika, że łączna kwota zaległych płatności Polaków w sierpniu 2011 r. wynosiła 32,51 mld zł, zaś procent Polaków nieregulujących zobowiązań terminowo wyniósł 5,4.

 

Przyczyną takiego stanu rzecz jest w dużej mierze lekkomyślność i nieroztropność w podejmowaniu decyzji kredytowych. Zaciągnięcie kredytu powinno być poprzedzone rzetelną analizą naszej sytuacji finansowej i budżetu domowego. Innymi słowy, musimy sprawdzić, czy na pewno stać nas na kredyt, czy rezerwa w budżecie pozwoli nam na pokrycie rat kredytowych bez większych wyrzeczeń. Nie bez znaczenia jest również świadomy wybór oferty kredytowej, a nie zaciąganie szybkiego kredytu pod wpływem nagłego impulsu lub agresywnej reklamy instytucji finansowej. „Z badań przeprowadzonych na zlecenie UOKiK w tym roku wynika, że 20 proc. konsumentów w ogóle nie czyta umowy pożyczki przed jej podpisaniem. Brak wiedzy o przysługujących prawach i nieznajomość warunków, na jakich będzie spłacane zadłużenie, mogą narazić słabszych uczestników rynku na poważne konsekwencje finansowe." – mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Problemy w spłacie rat kredytowych mogą się pojawić, jeżeli szczegółowo nie zapoznamy się z warunkami umowy kredytowej, przede wszystkim w zakresie kosztów kredytu. Jeżeli nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie przeanalizować umowę, powinniśmy zwrócić się do ekspertów np. specjalistów z Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, działających przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej, którzy takiej pomocy udzielą bezpłatnie.

 

Poważny problem stanowi także bezrefleksyjne poręczanie kredytów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że poręczyciel w takim samym stopniu jak kredytobiorca odpowiada za istniejący dług i wierzyciel może od niego żądać zwrotu pożyczonych pieniędzy. Nierzadko kredyty zaciągane są dla osób trzecich, które pomimo początkowych zapewnień o jego spłacie unikają odpowiedzialności, a obowiązek zwrotu długu spada na nas jako poręczycieli.

 

Stan nadmiernego zadłużenia może być również wywołany czynnikami od nas niezależnymi. Zaburzenia płynności i stabilności finansowej domowego budżetu mogą być wywołane utratą pracy, majątku czy zdrowia lub innymi przypadkami, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A pogorszenie naszej sytuacji życiowej z całą pewnością przełoży się na naszą zdolność do terminowej obsługi zobowiązań finansowych.

 

Najlepszym jak dotąd narzędziem zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu okazuje się edukacja finansowa.

 

Broszura oraz strona www.zyciewkredycie.pl stanowią część kampanii informacyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Edukacja finansowa - zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu”, której głównym wykonawcą jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF).

 

W serwisie www.zyciewkredycie.pl zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące rodzajów kredytów, oszczędzania i postępowania w sytuacji pojawienia się pierwszych problemów ze spłatą. Informacje te poparte zostały codziennymi doświadczeniami specjalistów SKEF w doradzaniu osobom nadmiernie zadłużonym.

 

Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących kampanii udziela: Mariusz Mówka, tel. 691 400 091 mail: skef@skef.pl

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF)

81-472 Gdynia

ul. Legionów 126

Tel  58 624 98 72, fax: 58 624 98 75

e-mail: skef@skef.pl

www.skef.pl

 

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego

ODFiK-i prowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Specjaliści ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego udzielają bezpłatnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego, prawnego i doradztwa konsumenckiego, zapewniając pomoc każdemu, kto ma problemy finansowe.

 

 

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej

ul.Francuska136

21-500 Biała Podlaska

tel. (83) 411-10-47

e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl

 

Ośrodek Doradztwa Finansowego i

Konsumenckiego w Gdyni

ul. Legionów 126

81-472 Gdynia

tel. (58) 624-98-76

e-mail: odfik-gdynia@skef.pl

 

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie

ul. Rynek Dębnicki 13/5

30-319 Kraków

tel. (12) 684-35-83

e-mail: odfik-krakow@skef.pl

 

 

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie

ul. Korotyńskiego 26 a

2-123 Warszawa

tel. (22) 848-08-46

e-mail: odfik-warszawa@skef.pl

 

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego we Wrocławiu

ul. Rynek 8 /1a

50-106 Wrocław tel. (71) 341-05-76

e-mail: odfik-wroclaw@skef.pl

 

Wróć