Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ

2019-10-24 12:37

23 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Podczas posiedzenia Starosta Łosicki Katarzyna Klimiuk wręczyła wybranym Członkom Rady akty powołania, a Dyrektor SPZOZ w Łosicach przedstawił sprawozdanie z działalności.

W skład nowej Rady weszli:

 1. Pani Katarzyna Klimiuk – Przewodnicząca Rady, Starosta Łosicki,
 2. Pan Waldemar Kita – Członek, przedstawiciele powiatu łosickiego,
 3. Pani Grażyna Kasprowicz - Członek, przedstawiciele powiatu łosickiego,
 4. Pani Wanda Frączek - Członek, przedstawiciele powiatu łosickiego,
 5. Pan Janusz Kobyliński – Członek, przedstawiciel Wojewody,
 6. Pan Mirosław Dymowski – Członek, przedstawiciel Miasta i Gminy Łosice,
 7. Pan Romuald Jóźwiaczuk – Członek, przedstawiciel Miasta i Gminy Łosice,
 8. Pani Edyta Wojtczuk - Członek, przedstawiciel Gminy Platerów,
 9. Pan Stanisław Stefaniuk - Członek, przedstawiciel Gminy Huszlew,
 10. Pan Eugeniusz Brzezicki - Członek, przedstawiciel Gminy Stara Kornica,
 11. Pan Krzysztof Romaniuk - Członek, przedstawiciel Gminy Olszanka,
 12. Pani Renata Dziwińska - Członek, przedstawiciel Gminy Sarnaki,

W posiedzeniu brał udział Dyrektor SPZOZ w Łosicach Pani Grażyna Podlipniak-Sobczyńska, lekarze, pracownicy oraz przedstawiciele związków zawodowych, reprezentujących pracowników łosickiego szpitala.

Zakres zadań Rady Społecznej reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.

 

Wróć