II Łosicki Dzień Budowlańca

2019-10-16 10:51

W dniu 11 października 2019 r., pod honorowym patronatem Starosty Łosickiego, odbył się II Łosicki Dzień Budowlańca. Uroczystość ta była okazją do spotkania się szeroko pojętej branży budowlanej powiatu łosickiego, złożenia życzeń i podziękowań. Udział wzięli w niej kierownicy budów, projektanci, przedstawiciele firm wykonawczych oraz składów budowlanych, przedsiębiorcy, geodeci oraz administracja budowlana. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu lokalnego szczebla powiatowego i gminnego, delegaci Mazowieckiej Okręgowej Iżby Inżynierów Budownictwa wraz z Przewodniczącym Rady MOIIB Panem Romanem Lulisem, Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego z sąsiednich powiatów, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach oraz proboszcz parafii pw. Św. Zygmunta w Łosicach.

W liście z okazji II Łosickiego Dnia Budowlańca, Starosta Łosicki, Pani Katarzyna Klimiuk, przekazała podziękowania oraz wyrazy uznania środowisku budowlanemu, a także najlepsze życzenia z okazji Święta Budowlanych.

Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Roman Lulis przedstawił aktualne problemy, z którymi boryka się branża budowlana, przedstawił działalność mazowieckiej izby inżynierów, zachęcił do czynnego uczestnictwa w jej przedsięwzięciach.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach, Pan Sylwester Chwedczuk, złożył życzenia z okazji dnia budowlańca, przedstawił również działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łosicach w związku z XX-leciem powstania organów nadzoru budowlanego w obecnej formie instytucjonalnej.

Ks. Sławomir Kapitan wsparł budowlańców dobrym słowem. Podziękował za trud budowania, który służy później całym społecznościom.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice również złożył z okazji Dnia Budowlańca życzenia wszystkim uczestnikom. Z okazji XX-lecia powstania Państwowych Nadzorów Budowlanych, złożył na ręce Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podziękowania za odpowiedzialną służbę, pilnowanie ładu i porządku oraz dotychczasową współpracę.

Wystąpienia zakończył bryg. Mariusz Lisiecki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, przedstawiając procedury związane z odbiorami budynków, aby przebiegały one sprawnie. Złożył również życzenia wszystkim budowlańcom.

Uroczystość była okazją do wspólnych rozmów i dyskusji na temat aktualnych problemów branży budowlanej. Przyczyniła się również do większej integracji lokalnego środowiska budowlańców.

Tekst i fot. Organizatorzy 

Wróć