III Łosicki Dzień Edukacji Narodowej

2019-10-15 13:27

14 października w Łosickim Domu Kultury dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd Powiatu Łosickiego oraz Miasto i Gminę Łosice, przedstawiciele władz samorządowych, księża, kierownicy instytucji związanych z oświatą oraz zaproszeni goście wspólnie świętowali III Łosicki Dzień Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości zostały wręczone doroczne nagrody starosty, burmistrza i dyrektorów szkół. W przemówieniu Wicestarosta Powiatu Łosickiego Stefan Iwanowski podziękował wszystkim pracownikom oświaty za współpracę i włożony trud w wychowanie młodego pokolenia oraz życzył satysfakcji i radości z wykonywanej pracy. Po przemówieniach przyszedł czas na kulminacyjny moment uroczystości, czyli wręczenie najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty nagród i wyróżnień.

Nagrodami Starosty Powiatu Łosickiego wyróżnieni zostali:

Wiktor Boruta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach,
Sylwia Zbrożek - Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach,
Zofia Przesmycka - Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach,
Ryszard Wedziuk - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach,
Krzysztof Odoszewski - Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach,
Mariusz Stambulski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Łosicach,
Barbara Lipska - Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Łosicach,
Mirosław Korzycki - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wych. w Łosicach,
Elżbieta Hryniewicz - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowo -Wych. w Łosicach,
Anna Kalicka - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowo -Wych. w Łosicach,
Anna Trojanowska - Nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach.

Kolejnym punktem uroczystości był koncert Iwony Kobylińskiej & Wolni Jak Motyle, po którym uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 RCKU zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

Wróć