Powiatowe ćwiczenia „Dzięcioły 2019”

2019-10-14 12:34

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach zorganizowała 12 października 2019 roku w miejscowości Dzięcioły gm. Łosice ćwiczenia z zakresu organizacji zaopatrzenia wodnego.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo—gaśniczego z terenu powiatu łosickiego do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wymagających organizacji zaopatrzenia wodnego, z uwzględnieniem wariantów rozwinięć zawartych w propozycji „Standardu postępowania w zakresie budowy układów pompowo—wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne sił i środków w sile  kompanii gaśniczej”, w tym:

• organizacja punktu czerpania wody;

• budowa zaopatrzenia wodnego w celu osiągnięcia określonego efektu, przy użyciu sił i środków PSP i innych podmiotów ratowniczych;

• sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów OSP;

• sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów biorących udział w ćwiczeniach.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń prowadził Komendant Powiatowy PSP w Łosicach st. bryg. Sławomir Zaniuk.  Założenia przedstawił kierownik ćwiczeń mł. bryg. Rafał Stefaniuk z KP PSP w Łosicach, które obejmowały rozwinięcie zaopatrzenia wodnego na dystansie 1200 metrów w dwóch wariantach: bezpośrednie dostarczenie wody i przy wykorzystaniu metody przepompowywania.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z: JRG Łosice, OSP Niemojki, OSP Nowa Kornica, OSP Olszanka, OSP Platerów, OSP Serpelice, OSP Stare Szpaki, OSP Rudka, OSP Sarnaki, OSP Lipno, OSP Łosice, OSP Czuchleby, OSP Meszki, OSP Łuzki.

Ćwiczenia oceniali wyznaczeni rozjemcy z  KP PSP w Łosicach. Obserwatorami ćwiczenia byli przedstawiciele Nadleśnictwa Sarnaki oraz Starosty Powiatu Łosickiego.

 

Opracował: mł. bryg. Rafał Stefaniuk – KP PSP Łosice,

Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Łosicach.

Wróć