XVIII PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE

2019-10-02 12:18

26 września w Łosickim Domu Kultury odbyły się XVIII PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE pt. Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu w których uczestniczyła Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki.

Konferencja rozpoczęła się wręczeniem honorowych odznaczeń TPZŁ „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”, które otrzymali: Mirosław Odoszewski, Agata Wasilewska, Marian Czmoch, Marianna Demianiuk. W imieniu Agaty Wasilewskiej, wyróżnienie odebrała Jadwiga Michaluk.

W programie wydarzenia były m.in. referaty tematyczne, promocja książki pt. Przywileje królewskiego miasta Łosic, która miała formę spotkania z autorami dr. Andrzejem Buczyło i Jarosławem Zawadzkim.

Wróć