Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

2012-06-29 13:54

“Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łosickiego dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w formie dotacji, w kwocie 20.505,92 zł”

 

Wróć