PCPR Łosice wyróżnione przez Marszałka

2012-11-29 12:29

22 listopada br. w konferencji ph.: "Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji", odbywającej się pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego, udział wzięło ponad 200 uczestników i zaproszonych gości. Obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Podczas konferencji po raz pierwszy też uhonorowano instytucje pomocy społecznej realizujące dobre praktyki w aktywnej integracji społeczności lokalnych we wspieraniu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej znakiem „Zawsze pomocni”. Ten znak został wypracowany przez MCPS w ramach ubiegłorocznej kampanii „Zawsze pomocni” projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” PO KL i stał się już logo mazowieckiej pomocy społecznej. To wyróżnienie otrzymały 44 instytucje, w tym 32 OPS-y i 12 PCPR-ów. Wśród wyróżnionych jest również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach. Z ramienia PCPR w Łosicach wyróżnienie odebrała Pani Hanna Kaczyńska.

Wróć