Mazowiecki Powiat Roku

2012-11-22 13:43

17 listopada w Warszawie odbyła się Wielka Gala Przedsiębiorczości zorganizowana przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. Od początku Konkurs objęty jest honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Podczas uroczystości przedstawiono laureatów Konkursu Mazowiecka Firma Roku, oraz najlepsze samorządy IV edycji Mazowiecki Powiat Roku i Mazowiecka Gmina Roku. W tym roku Powiat Łosicki zajął III miejsce w kategorii Mazowiecki Powiat Roku zdobywając statuetkę Orzeł Mazowieckiego Samorządu oraz Dyplom Laureata. Obie nagrody potwierdzają rzetelność i profesjonalizm działań, dają możliwość efektywnej promocji oraz ułatwiają kreowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych.

 

Wróć