Obchody Święta Niepodległości 2009

2009-11-12 09:45

  

   W dniu wczorajszym obchodziliśmy 91 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorem uroczystych obchodów było Starostwo Powiatowe w Łosicach. O 10.30 odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, po czym delegacje samorządowe złożyły wieńce pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz obelisku Dzieci Zamojszczyzny.
    Ze względu na fatalną pogodę część oficjalna i artystyczna zostały przeniesione do Sali widowiskowej ŁDK. Gości powitała Starosta Łosicki - Czesław Giziński. Swoją obecnością zaszczyciła nas Krystyna Krzyszkowiak - córka zamordowanego przez sowieckie NKWD w 1940 roku Michała Adamczyka z Sarnak, która opowiedziała bardzo dokładną historię swojej rodziny.
    Starosta Łosicki w swoim przemówieniu podkreślił ważną rolę patriotyzmu - Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, skłania do refleksji na temat patriotyzmu. Patriotyzm jest obowiązkiem obywatelskim każdego z nas. Patriotyzm to indywidualna i społeczna postawa, oznaczająca przywiązanie i miłość do własnej ojczyzny. Obejmuje on przeszłość, teraźniejszość i przyszłość kraju. Obecnie w Polsce zmienia się struktura życia społecznego. Nasza Ojczyzna przeżywa rozmaite przeobrażenia, ale patriotyzm ciągle powinien stać na straży godności naszego Narodu, jego kultury i obyczajów, czyli dziedzictwa naszych ojców. Dziś na forum publicznym mało się pisze i mówi o patriotyzmie. W mediach prawie nie ma dyskusji na ten temat. Wspólnie zebrani w dniu dzisiejszym jesteśmy żywym dowodem patriotyzmu lokalnego.
    Na uroczystościach obecni byli również: Wicestarosta - Andrzej Lipka, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice - Janusz Kobyliński, Przewodniczący Rady Powiatu - Franciszek Hornowski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice - Zbigniew Jaszczuk, Komendant KPP Łosice - mł. inspekt.  Dariusz Borkowski, Komendant PSP Łosice - Sławomir Zaniuk, radni powiatowi i gminni, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz społeczność lokalna.
I.K.

Wróć