Zebranie uczestników scalenia gruntów w Wyrzykach

2012-09-11 13:25

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2012 r o godz. 1500

w świetlicy wiejskiej w Wyrzykach odbędzie  się ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów, na którym – zgodnie z art.30 ustawy z dn.26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów – dokonam protokólarnego wprowadzenia uczestników  scaleniaw posiadanie  gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia na podstawie decyzji z dn. 27 lipca 2012 r. nr GKN.6832.1.2011.

Jednocześnie informuję, że termin wprowadzenia w posiadanie będzie skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.

Wróć