Bezpłatne i ogólnodostępne e-learningowe szkolenie dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowej

2012-07-04 12:57

     Zapraszamy na platformę edukacyjno-doradczą www.ekonoiniaspoleczna.info.pl. Na stronie znajduje się 37 wykładów z zakresu ekonomii społecznej, których tematyka opracowana została na podstawie analizy problemów sygnalizowanych przez NGO podczas realizacji projektu oraz w trakcie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu. Do wykładów dołączone są konspekty w formie prezentacji Power Point ułatwiające utrwalanie wiedzy i przekazywanie jej beneficjentom organizacji pozarządowych.

     W zakładce „doradcy" można skorzystać z materiałów nagranych w technice telewizyjnej podczas dyżurów on line, które odbywały się 4 razy w tygodniu od lutego do kwietnia 2012 roku.

     Zakładka „baza wiedzy" zawiera wyspecyfikowane akty prawne i dokumenty niezbędne NGO, w tym dotyczące podejmowania działalności gospodarczej i działań w obszarze ekonomii społecznej.

     Celem platformy jest również stworzenie dla organizacji pozarządowych płaszczyzny kontaktu, wymiany doświadczeń oraz prezentacji. Służy temu zakładka „forum"

     Zakładka „badania i analizy" zawiera końcowy raport z badań, sprawozdania z 2 konferencji konsultacyjnych przeprowadzonych podczas realizacji projektu oraz dokument z walidacji projektu, która miała miejsce 1 czerwca 2012 roku.

Wróć